top of page
HOME: Welkom

ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN

ADVOCAAT LILLE      ADVOCAAT GEEL

Welkom bij advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN!

 

Wij zijn een jong en dynamisch kantoor bestaande uit advocaten met ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen. Wij zijn actief als advocaat en bemiddelaar in de Kempen, met een vestiging in Lille. en een vestiging in Geel.

 

Bij advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN hanteren wij een no-nonsense policy. De cliënt mag in elk dossier een eerlijk advies verwachten over de slaagkansen en de te verwachten resultaten van een gerechtelijke procedure, transparantie omtrent de kosten en erelonen, en de nodige deskundigheid in de betrokken materie.

We begrijpen dat het raadplegen van een advocaat of bemiddelaar voor velen een grote stap is. Blijf niet met uw vragen zitten en contacteer ons voor een gesprek. We bekijken samen de juridische probleempunten en de mogelijke oplossingen. Wij bieden ook online consultaties aan.

Bemiddeling

Bemiddeling is een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode waarbij partijen op een minnelijke wijze, buiten de rechtbank, samen proberen een oplossing te zoeken voor hun conflict. 


Het is wettelijk gereglementeerd en heeft een eigen deontologische code. Een bemiddeling is steeds vrijwillig, vrijblijvend en vertrouwelijk.


De bedoeling van een bemiddeling is dat partijen zelf tot een oplossing komen door met elkaar in gesprek te treden. Het is vaak sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Wij bekijken samen met u of deze vorm van geschillenbeslechting een oplossing kan zijn. In dat geval kunnen wij voor u optreden als erkend bemiddelaar in ons kantoor in Lille.

 Klik hier voor meer info.

WIE WE ZIJN

Advocaat Lille Inge Hoefkens

Advocaat

Erkend bemiddelaar
Professioneel bewindvoerder 

Herziening van de wetten

Contacteer ons

Contactformulier

bottom of page