top of page
Advocaat burenruzie Lille - Geel

BURENRUZIE

Onder het motto "beter een goede buur dan een verre vriend" is het aan te raden een goede relatie met uw buur te onderhouden. De praktijk leert dat burenruzies die uitgevochten worden voor de rechtbank een enorme impact hebben op het welzijn van alle partijen.

Burenruzies gaan vaak over geluidsoverlast, blaffende honden, geurhinder, overhangende takken, discussies over de perceelsgrens, beplantingen en de afstand ervan tot de perceelsgrens, of zelfs toebrengen van schade.

Het oplossen van een burenruzie vereist bijzondere aandacht aangezien uw tegenpartij letterlijk naast uw deur woont.

Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN gaat in dergelijke dossiers steeds eerst na of een minnelijke oplossing mogelijk is, eventueel door middel van een bemiddeling zodat de lijdensweg van een gerechtelijke procedure kan vermeden worden, maar vooral dat de verstandhouding tussen de buren kan worden hersteld.

Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, kan een gerechtelijke procedure worden opgestart wegens burenhinder voor de bevoegde vrederechter.

Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN helpt u in hun kantoor in Lille verder met:

  • informeren en adviseren over uw rechten en plichten en over de toepasselijke wetgeving

  • een bemiddeling tussen buren

  • verdediging in de rechtbank

  • ...

Een online consultatie is tevens mogelijk.

bottom of page