top of page
Advocaat Contracten Lille - Geel

CONTRACTEN

Overeenkomsten worden dagdagelijks gesloten, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Dit gaat van een brood kopen bij de bakker tot de koop van uw droomhuis. Hoewel een mondelinge overeenkomst perfect geldig is, zal u in geval van een geschil in problemen kunnen komen om het bestaan van de overeenkomst te bewijzen. 


Om dit te vermijden, is een schriftelijke overeenkomst cruciaal. Of het nu gaat over een koop, een huur, een lening, bruikleen, aanneming, dading, … 

Indien er nadien een geschil ontstaat, zal het antwoord veelal te vinden zijn in de overeenkomst zelf. Komen partijen er toch niet uit, oordeelt de rechtbank wat de initiële bedoeling was van de partijen, met als uitgangspunt de schriftelijke overeenkomst. 


Ontstaat er na de contractsluiting een onenigheid over de inhoud van het contract? Interpreteren de contractspartijen een bepaalde clausule op een andere manier? Of wordt de overeenkomst door uw contractspartij gewoonweg niet of niet naar behoren uitgevoerd? Of hangt u vast aan een contract en wenst u dit te beëindigen? 

 

Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN staat u in Lille bij met raad en daad in de meest uiteenlopende contracten: 

  • overeenkomsten op maat

  • procedure tot ontbinding in geval van contractuele wanprestaties

  • procedure tot gedwongen uitvoering

  • opzegging

  • ...

Een online consultatie is tevens mogelijk.

bottom of page