top of page
Advocaat aansprakelijkheidsrecht - verzekeringsrecht - aansprakelijkheid Lille - Geel - Advocaat verzekeringen  Lille - Geel

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

VERZEKERINGSRECHT

Heeft u schade geleden? Of heeft u zelf schade veroorzaakt?
Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt wie verantwoordelijk is voor de schade en wie de schade dient te vergoeden.


Het berokkenen van schade doet zich voor in alledaagse situaties. Zo veroorzaken kinderen wel eens schade aan derden, of  lijdt u lichamelijke schade of voertuigschade naar aanleiding van een verkeersongeval. Ook doen er zich schadegevallen voor zonder een aanwijsbare schadeveroorzaker, zoals bijvoorbeeld schade aan uw woning na een storm.

 

In zulke situaties bestaat er geen contract tussen schadelijder en -veroorzaker. Hier spreken we van buitencontractuele aansprakelijkheid.

Maar ook in contractuele verhoudingen kunnen partijen schade lijden of veroorzaken, zoals bijvoorbeeld schending van informatieplicht, fout in de precontractuele aansprakelijkheid, niet-uitvoering van contractuele verplichtingen e.d.


Het aansprakelijkheidsrecht, zowel contractueel als buitencontractueel strekt zich uit tot zowat alle mogelijke rechtsdomeinen, zoals bijvoorbeeld contractenrecht, ondernemingsrecht, huurrecht, strafrecht, verkeersrecht, verzekeringsrecht, …


Voor veel schadegevallen zal u beroep kunnen doen op een verzekering, zoals bijvoorbeeld een autoverzekering, familiale verzekering, brandverzekering, …

Welke risico’s er exact worden gedekt door uw verzekeraar en tot welk plafond hangt af van uw polis.

 

Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN adviseert u over alle vragen die bij het schadegeval komen kijken in hun kantoor in Lille, zoals:

  • adviesverlening aangaande de aansprakelijke partij

  • opvragen en nazicht verzekeringspolis (gewaarborgde risico’s, uitsluitingen, dekkingsplafond,…)

  • opstellen schadebegroting

  • verdediging in rechte

  • ...

Een online consultatie is tevens mogelijk.

bottom of page