top of page
Advocaat arbeidsrecht  Lille - Geel - Advocaat sociaal zekerheidsrecht Lille - Geel

ARBEIDSRECHT

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Het arbeidsrecht biedt een wettelijk kader voor de relatie tussen werknemer en werkgever en de bescherming van beide partijen. Het volledig traject in deze relatie gaande van aanwerving van personeel, de inhoud van arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement, tot het ontslag is wettelijk geregeld. Het sociale zekerheidsrecht daarentegen regelt de relatie tussen werkgever/werknemer en de overheid en heeft onder meer betrekking op arbeidsongevallen, arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioenen, werkloosheid, bijdragen en uitkeringen, ...

U bent werknemer

Wordt u niet correct behandeld door uw werkgever? Wordt de arbeidsovereenkomst niet gerespecteerd? Bent u ontslagen en meent u dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag? Ligt u in conflict met één van de instellingen van de Sociale Zekerheid? Of wenst u louter advies in te winnen over opzegtermijnen- of vergoedingen, ontslagregelingen, ouderschapsverlof, pensioen, werkloosheid, uitkeringen, ... 

U bent werkgever

Heeft u professionele bijstand nodig voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement?

​Wordt u geconfronteerd met een werknemer die al enige tijd ondermaats presteert, een (grove) fout heeft gemaakt of langdurig ziek is en overweegt u een ontslag? 

Wordt u als werkgever of werknemer geconfronteerd met een arbeidsongeval en ontstaat hierover een conflict?

De conflicten zijn veelzijdig en de juiste oplossing zit verschuild in het kluwen aan rechtsregels van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Professionele bijstand is onmisbaar.

Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN helpt u graag verder in hun kantoor in Lille met:

  • advieslening over uw huidige juridische positie en uw verschillende mogelijkheden

  • bemiddeling of onderhandeling met werkgever/werknemer

  • opstellen van juridische stukken zoals arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement, ...

  • verdediging in de rechtbank

  • ...

Een online consultatie is tevens mogelijk.

bottom of page