Advocaat Familierecht Lille - Geel

FAMILIERECHT

ECHTSCHEIDING

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Het familierecht omvat alle mogelijke juridische problemen van een persoon, gezin en familie, inclusief een echtscheiding. Het aangaan of net beëindigen van een bepaalde verbintenis (denk maar aan een huwelijk of een echtscheiding) heeft verschillende juridische consequenties zonder dat men hier vaak bij stilstaat.  Hoe spijtig ook, relaties gaan vaak mis.  Indien u geconfronteerd wordt met dergelijke problematiek, lopen emoties vaak hoog op waardoor een goede juridische afhandeling voor gemoedsrust kan zorgen. 

Advocatenkantoor HOEFKENS & VAN DE WEYER staat u in Lille of in Geel bij in de meest uiteenlopende onderwerpen binnen dit rechtsgebied: 

 • echtscheiding met onderlinge toestemming 

 • echtscheiding wegens duurzame ontwrichting 

 • beëindiging samenwoonst

 • ouderlijk gezag

 • alimentatie

 • verblijfsregeling kinderen

 • partnergeweld

 • adoptie

 • afstamming

 • samenwonen

 • huwelijk

 • verontrustende opvoedingssituaties

 • nationaliteit

 • … 

Een online consultatie is tevens mogelijk.

Het familiaal vermogensrecht is het geheel aan rechtsregels die bepalen wat met een onverdeeld vermogen moet gebeuren bij onder andere een relatiebreuk, echtscheiding of overlijden. Het omvat eveneens de regelgeving omtrent huwelijks- en samenlevingscontracten. De bescherming door middel van een goed opgebouwd vermogen binnen de samenleving is dan ook cruciaal.

Advocatenkantoor HOEFKENS & VAN DE WEYER staat u in het kantoor in Lille of in Geel met haar juridische expertise bij: 

 • huwelijkscontract 

 • samenlevingscontract 

 • nalatenschappen 

 • successieplanning  

 • testamenten 

 • schenkingen

 • ...

Een online consultatie is tevens mogelijk.