top of page
Advocaat (ver)huurrecht Lille - Geel

HUURRECHT

Bent u huurder of bent u verhuurder? Voor beide partijen is het bestaan van een juridisch correcte overeenkomst cruciaal om onnodige conflicten te vermijden. De tussenkomst van een advocaat is aan te raden omdat de toepasselijke rechtsregels verschillen naargelang het verhuurde goed. Het huurrecht onderscheidt namelijk woninghuur, handelshuur, de pacht en gewone huur van gemeen recht. Het huurrecht voorziet verschillende rechtsregels voor de verscheidene huurregimes. Bovendien legt de wet ook regels op van dwingend recht. Dit wil zeggen dat u zelfs in geval van akkoord van de contractspartij, hiervan niet kan afwijken in uw overeenkomst.


Vooraleer een huurovereenkomst te sluiten doet u er goed aan zich te informeren en een gefundeerd contract te laten opstellen met toepassing van de correcte rechtsregels.

 

Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN adviseert huurders en verhuurders over de toepasselijke wetgeving en ondersteunt bij alle mogelijke geschillen die zich kunnen voordoen naar aanleiding van een huurovereenkomst:

 • adviseren over toepasselijke wetgeving

 • opstellen huurcontract

 • begeleiding bij plaatsbeschrijving bij in- en uittrede

 • bemiddeling bij conflicten

 • gerechtelijke procedures m.b.t.:

  • invorderen huurachterstallen

  • uithuiszetting

  • huurschade

Neem gerust contact met ons op voor een online consultatie of voor een fysieke afspraak in het kantoor in Lille. of in Geel.

bottom of page