top of page
Professionele bewindvoering Lille - Geel

PROFESSIONELE
BEWINDVOERING 

Uw naaste of uzelf beschermen?   

Wilsonbekwame personen zijn personen die niet meer in staat zijn bepaalde beslissingen te nemen over hun vermogen en/of over hun persoon. De wetgeving voorziet verschillende beschermingsmechanismen voor deze personen. 


Sinds de nieuwe wet op de bewindvoering is het mogelijk om vooraf te bepalen wie uw goederen zal beheren indien u hiertoe niet langer in staat bent. Met een zorgvolmacht, dewelke kadert binnen de buitengerechtelijke bescherming, anticipeert u op uw wilsonbekwaamheid door aan één of meerdere personen de bevoegdheid te geven om specifieke of algemene handelingen te stellen over uw vermogen. Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN kan u adviseren en begeleiden.  


Stelt u daarnaast vast dat een familielid of kennis niet meer bekwaam is om over zijn/haar vermogen te beschikken of vrees je dat een kwetsbare persoon uit uw omgeving wordt benadeeld door een derde? Overweeg een gerechtelijke bescherming door de aanstelling van een professionele bewindvoerder. Het is vaak zo dat personen die verzwakt zijn door ziekte en/of ouderdom worden blootgesteld aan de meest verregaande gevolgen van engagementen die zij goedschiks of kwaadschiks zouden kunnen aangaan. Door het aanstellen van een bewindvoerder kan de financiële situatie van de beschermde persoon worden geformaliseerd, beschermd en onder uiteindelijk toezicht van de vrederechter worden geplaatst.

Wenst u enkel advies in te winnen over de verschillende buitengerechtelijke en gerechtelijke beschermingsmechanismen of wenst u stappen te ondernemen om een bewindvoerder aan te stellen voor een naaste familielid? Kom gerust langs voor een gesprek.

 

Kom gerust langs voor een gesprek. De advocaten van advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN helpen u in Lille graag verder met:

  • adviesverlening over de verschillende mogelijkheden van buitengerechtelijke en gerechtelijke beschermingsmechanismen

  • indienen van een verzoekschrift tot rechterlijke bescherming bij het bevoegde vredegerecht

  • optreden als bewindvoerder

  • ...

Een online consultatie is tevens mogelijk.

bottom of page