top of page
Advocaat ondernemingsrecht Lille - Geel - Advocaat Incasso Lille - Geel

ONDERNEMINGSRECHT

INCASSO

Het ondernemingsrecht omvat alle mogelijke juridische problemen die zich kunnen voordoen tussen ondernemingen onderling enerzijds en ondernemingen en natuurlijke personen anderzijds.  De ondernemer wordt zowel bij de opstart van zijn onderneming, de beëindiging ervan, als bij alle werkzaamheden tussenin geconfronteerd met een heleboel juridische vraagstukken, als mogelijke geschillen met klanten en leveranciers, e.d.


Om gerechtelijke procedures te vermijden is het belangrijk zich tijdig te laten informeren over mogelijke vragen en eventuele overeenkomsten tussen handelsrelaties in een waterdicht contract te gieten, zodat discussies nadien tot een minimum beperkt worden.


Indien het toch tot een geschil komt waardoor u een gerechtelijke procedure dient op te starten, of wordt uw onderneming gedagvaard, garandeert advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN maximale inzet vanaf de consultatie tot de verdediging in de rechtbank.

 

Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN begeleidt u in Lille bij de meest uiteenlopende juridische aangelegenheden waarmee u als ondernemer wordt geconfronteerd, zoals o.m.:

  • opstellen van contracten

  • opstellen/nakijken van algemene verkoopsvoorwaarden

  • invordering van onbetaalde facturen

  • GDPR

  • ...

Een online consultatie is tevens mogelijk.

bottom of page